Table 02

Secondary School of Applied Arts, furniture design, Prague, 2004

The table used to present new books and new issues of magazines at the school library.

Stůl 02

Střední uměleckoprůmyslová škola, obor nábytkářství, Praha, 2004

Stůl používaný k prezentaci nových knih a časopisů ve školní knihovně.