Aerial ferry

Faculty of architecture CTU, Prague
Petr Hajek and Jaroslav Hulin design studio, 2010-2011
part of the exhibition [anastomosis] at the DOX Centre for Contemporary Art
consulting blog

The Aerial ferry connects two river banks of the Vltava river in Prague. Quarters called Karlin and Holesovice with stopover on the Stvanice island. The airship is propelled by a cable, which hangs between the two watersides. The tension of the rope regulates the height of the flight. If the weather conditions are not well, the gondola can be covered in a tarp in order to shield the passengers. The balloons are filled with helium. On the Karlin shore, there is the maintenance hangar.

Vzdušný přívoz

Fakulta architektury ČVUT, Praha
atelier Petra Hájka a Jaroslava Hulína, 2010-2011
součást výstavy [anastomosis], v Centru současného umění DOX
konzultační blog

Vzdušný přívoz propojuje dva břehy řeky Vltavy v Praze. Karlín a Holešovice, s mezipřistáním na ostrově Štvanice. Vzducholoď je poháněna prostřednictvím ocelového lana vedoucího od jednoho břehu k druhému . Napnutí lana umožňuje regulovat výšku letu v závislosti na letových podmínkách. Při nepříznivém počasí je možno gondolu zakrýt plachtovou konstrukcí a ochránit tak pasažéry. Jako nosný plyn bylo použito helium. Zázemí a servisní hangár se nacházejí na karlínském břehu.


Promotional clip of the exhibition [Anastomosis] for cinemas Aero, Oko, Svetozor and Svet Cheb / Reklamní klip výstavy [Anastomosis] promítaný v kinech Aero, Oko, Světozor a Svět Cheb

[anastomosis] at DOX  

 

 

 

 

 

 

 

 

[anastomosis] at DOX  

[anastomosis] at DOX