The topic of the competition was to find a symbol, which can represent students of architecture. Two of the proposals has been made / Zadáním soutěže bylo vytvořit návrh na motiv, který by reprezentoval studenty architektury. Dva z návrhů byly realizovány.

implementation/realizace  

implementation/realizace  

proposal/návrh  

proposal/návrh  

implementation/realizace  

implementation/realizace  

proposal/návrh  

proposal/návrh  

proposal/návrh  

proposal/návrh