Ing. arch. Martin Stoss
*1985, Prague

martin(at)stoss . cz
+420 728 151 348
skype: et7--

currently collaborate / spolupracuje:
www.hajekarchitekti.cz

2005 - 2012 Faculty of Architecture, CTU Prague, Czech Rep. / Fakulta architektury, ČVUT Praha

2009 - 2010 CHALMERS University of Technology, Department of Architecture, Göteborg, Sweden

2001 - 2005 Secondary School of Applied Arts, furniture design, Prague, Czech Rep. / Střední uměleckoprůmyslová škola, obor nábytkářství, Praha